10 жилийн туршлагатай хамт олон.

Бид юу хйидэг вэ?

Байгууллагын сургалт

 

Бид байгууллагын сургалтыг лекцийн болон танхимын сургалтын хэлбэрээр зохион байгуулдаг.

ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОН БАГАА СЭДЭЛЖҮҮЛЭХ НЬ АМЖИЛТЫН ҮНДЭС

Танай баг, байгууллага дотор шинэ уур амьсгал, эрч хүчийг авчирна.

Бид танай багийн оролцоог нэмэгдүүлж, тэдний манлайллыг өсгөх сургалтыг зохион байгуулж, тэднийг эрч хүчээр цэнэглэж, сэтгэл дүүрэн ажиллаж, амьдрах урам зориг өгөх болно. Энэ бүхэн эерэг хандлагаас эхэлнэ.

 

Сургалтын түвшин:

 • Байгууллагын дээд шатны удирдлага
 • Дунд болон анхан шатны менежерүүд
 • Ажилтнууд

Давуу талууд:

 • Сургалтын технологи: орчин үеийн шинэлэг, сонирхолтой, оролцоонд тулгуурласан арга зүйг ашигладаг.
 • Тухайн байгууллагын онцлог болон үйл ажиллагааны салбар, чиглэлд нийцүүлэн тусгайлан хөтөлбөр боловсруулах боломжтой.
 • Сургалтанд тулгуурласан Зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой
 • 10 гаруй жилийн туршлагатай мэргэшсэн баг

 

БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТ

Бид ААН байгууллагуудад чиглэгдсэн SIX EXCELLENCES буюу “6 талт төгөлдөршил” сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж байна.

 • Management excellence           - Удирдлагын төгөлдөршил
 • Business excellence                 - Бизнесийн төгөлдөршил
 • Service excellence                   - Үйлчилгээний төгөлдөршил
 • Communication excellence      - Харилцааны төгөлдөршил
 • People excellence                    - Хувь хүний төгөлдөршил
 • Legal excellence                      - Эрх зүйн төгөлдөршил

MANAGEMENT EXCELLENCE

УДИРДЛАГЫН ТӨГӨЛДӨРШИЛ

 

Сургалтын модуль

     Training module

1

Удирдагчийн хөгжил байгууллагын хөгжлийн үндэс болох нь

     Personal & organizational development

2

Менежмент ба удирдах чадвар

   Management & Leadership skills

3

Удирдлагын ёс зүй, хандлага

    Ethical leadership

4

Удирдагчийн зөв дүр төрх бүрдүүлэлт

     Leader’s imagemaking

5

Удирдагчийн биеийн хэлэмж

      Leader’s bodylanguage

6

Хамтын манлайлал

    Leadership

7

Удирдагчийн манлайлал

    Real leadership

8

Баг бүрдүүлэлт

    Teambuilding

9

Багийн ажиллагаа

    Тeamwork

10

Стратеги төлөвлөлт

    Strategic planning

11

Байгууллагын соёлыг хөгжүүлэх нь

   Developing organizational culture

12

Байгууллагын зан төлөв

    Organizational behavior

BUSINESS EXCELLENCE

БИЗНЕСИЙН ТӨГӨЛДӨРШИЛ

 

Сургалтын модуль

     Training module

1

Бизнесийн ухаан - сэтгэлгээ

     Business mind

2

Бизнес эрхлэх ур чадвар

     Entrepreneurship

3

Бизнес төлөвлөлт – модель

     Business planning – model

4

Төслийн менежмент

     Project тanagement

5

Маркетингийн удирдлага

     Marketing planning

6

Брендийн удирдлага

     Brand management

7

Бизнесийн ёс зүй

     Business ethic

8

Компанийн засаглал

     Company governance

9

Компанийн нийгмийн хариуцлага

     Company social responsibility

10

Өөрчлөлтийн менежмент

    Change management

SERVICE EXCELLENCE

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨГӨЛДӨРШИЛ

 

Сургалтын модуль

     Training module

1

Үйлчилгээний ажилтны харилцааны ур чадвар

     Service & Communication skills

2

Үйлчилгээний ажилтны дүр төрх бүрдүүлэлт

     Service & Imagemaking

3

Үйлчилгээний гоо зүй, гоо засал

     Service & Make up

4

Үйлчилгээний ажилтны биеийн хэлэмж

     Service & Bodylanguege

5

Үйлчилгээний чанар ба соёлын стандарт

     Quality service & standart

6

Угтах, үдэх ба халамжлах үйлчилгээ

     Service & Hospitality

7

Инээмсэглэл үйлчилгээний үндэс болох нь

     Smile & Service

8

Үйлчилгээний доголдол ба гомдлын менежмент

     Resolving service Breakdown

9

Үйлчилгээний маркетинг

     Service marketing

COMMUNICATION EXCELLENCE

ХАРИЛЦААНЫ ТӨГӨЛДӨРШИЛ

 

Сургалтын модуль   

       / Training module

1

Эерэг хандлага

     Positive attitude

2

Харилцааны соёл, ёс зүй

     Communications culture

3

Харилцааны ур чадвараа хөгжүүлэх нь

     Communications skills

4

Найрсаг харилцаа

     Compliment

5

Ярих чадвараа хөгжүүлэх нь

     Improving speaking skills

6

Илтгэх ур чадвараа хөгжүүлэх нь

     Improving presentation skills

7

Ятган үнэмшүүлэх урлаг

      The art of persuation

8

Хэлэлцээр хийх урлаг

     The art of negotiation

9

Сургагч багшийн ур чадварыг хөгжүүлэх нь

      Training skills

10

Гэр бүлийн харилцаа - үнэ цэнэ

     Family values

11

Хүүхдийн хүмүүжил ба харилцаа

      Breeding of children

PEOPLE EXCELLENCE

ХУВЬ ХҮНИЙ ТӨГӨЛДӨРШИЛ

 

Сургалтын модуль

     Training module

1

Хувь хүний хөгжлийн үндэс

     Personal development

2

Софт ур чадвараа хөгжүүлэх нь

     Soft skills & Life skills

3

Амжилтын сэтгэл зүй

     The psychology of success

4

Зорилго ба тэмүүлэл

     Dream & goals

5

Цагийн менежмент

     Time management

6

Ажил, амьдралын баланс

      Work - Life balance

7

Стресс менежмент

      Stress management

8

Суралцах чадараа хөжүүлэх нь

     Learning method

9

Идэвхтэй иргэний үзэл баримтлал

      The Active citizen

Legal excellence

ЭРХ ЗҮЙН ТӨГӨЛДӨРШИЛ

 

Сургалтын модуль

Training module

1

Үүрэг ба гэрээний эрх зүйн зохицуулалт

2

Хэлцэл, төлөөллийн эрх зүйн зохицуулалт

3

Бусдын өмчлөлд хөрөнгө шилжүүлэхтэй холбогдсон гэрээ

4

Бусдын эзэмшил, ашиглалтад хөрөнгө шилжүүлэхтэй холбогдсон гэрээ

5

Ажил гүйцэтгэх, туслалцаа үзүүлэх гэрээ

6

Хөдөлмөрийн харилцаа ба Хөдөлмөрийн гэрээ

7

Хөдөлмөрийн дотоод журам

8

Цалин хөлс, олговрын зохицуулалт

9

Ажил, амралтын цаг

10

Ажилтанд оногдуулах хууль зүйн хариуцлага - Сахилгын шийтгэл

11

Хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар болгох