10 жилийн туршлагатай хамт олон.

Мэдээ мэдээлэл

Өмнөговь аймаг. Оюу толгой. Ханбогд хурд ХХК-ийн Удирдлага, ажилтнуудын сургалт